Over ons

“De sleutel tot de bibliotheek van de hele wereld” – Jan Terlouw –

Alle scholen van Primo Schiedam zijn openbare scholen. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. Het openbaar onderwijs brengt mensen dichter bij elkaar, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat kinderen zich binnen deze afspiegeling van de samenleving op de breedste manier ontwikkelen. Onze leerlingen leren om zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. Dit maakt openbaar onderwijs bijzonder. Om dit goed te kunnen doen werken wij met kernwaarden.

Onze kernwaarden

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kernwaarden_inzet-website_crop.png

Gelijkwaardigheid

Op onze scholen is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid

Op onze scholen kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting

Op de onze scholen leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Onze kernwaarden vormen de basis voor afspraken en regels. Zij bepalen wat we doen op school en hoe we met elkaar omgaan. Dit zie je terug in de lessen en activiteiten op school. Het zijn ook waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden.

Waar verhalen samenkomen

Onze scholen zijn ontmoetingsplaatsen. De plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld.

De wettelijke opdracht

In de wet is deze ‘actief-pluriforme’ opdracht van het openbaar onderwijs vastgelegd. Zo geven artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs aan dat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is en ieders gods- dienst of levensbeschouwing eerbiedigt. Ook draagt openbaar onderwijs volgens deze wet bij aan ‘de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden”. Wij beschouwen de democratische waarden, zoals vastgelegd in de grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens, dan ook als fundament van het openbaar onderwijs.

Bij Primo gaan wij voor goed leiderschap

Bij Primo heeft taalonderwijs prio

Bij Primo zorgen wij goed voor ons personeel

Meer weten over Primo Schiedam, kijk op: www.primoschiedam.nl