Schoolleider Het Startblok

Als je bij ons schoolleider wordt, krijg je er twee teams voor terug. 

Een arbeidsovereenkomst bij Primo Schiedam gaan we samen aan. Primo kenmerkt zich door te durven investeren in de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers. Wij geloven in het opleiden van eigen medewerkers en onze teams zetten mooie scholen in Schiedam neer waar kinderen iedere dag opnieuw gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. Dat doen onze schoolleiders samen met hun schoolteam maar ook met elkaar in het schoolleidersteam. Bij Primo doe je ertoe!  

Eén van onze schoolleiders gaat genieten van zijn pensioen en daarom biedt het bestuur van Primo bij OBS het Startblok per 1 augustus 2023 een geweldige plek voor een inspirerende en enthousiaste schoolleider aan.

 OBS Het Startblok

“Samen zijn wij één, bevlogen, gepassioneerd en gedreven”

OBS Het Startblok is een kleurrijke school in de wijk Schiedam-Nieuwland. Het team bestaat uit ongeveer 60 collega’s en 360 leerlingen. Wij hebben een eigen peuterspeelzaal, 7 kleutergroepen en 12 groepen 3 t/m 8.

Op Het Startblok zorgt het team ervoor dat elk kind met plezier naar school gaat. Collega’s nemen de tijd om te luisteren naar alle leerlingen en zorgen ervoor dat zij zich gezien en betrokken voelen. In een veilige en uitdagende leeromgeving besteden zij veel aandacht aan de cognitieve vaardigheden en de sociale en creatieve ontwikkeling van leerlingen.  

Het enthousiaste en diverse team bestaat uit zeer betrokken collega’s, die werken en leren in leerteams en staan voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

 • integer, duidelijk, rechtvaardig en doortastend is; 
 • het team weet te inspireren en te motiveren; 
 • een coachende leiderschapsstijl heeft; 
 • sterke communicatieve vaardigheden heeft; 
 • vertrouwen heeft in de professionaliteit van de teamleden; 
 • empathisch vermogen en humor heeft; 
 • verbindend is en een klimaat schept waarin kinderen, team en ouders zich gewaardeerd en gekend voelen; 
 • een duidelijke visie op onderwijs heeft, die aansluit bij de visie van Het Startblok; 
 • meegaat op de ingeslagen weg, betreffende de onderwijskundige ontwikkeling; 
 • ervaring heeft in leidinggeven binnen het basisonderwijs; 
 • affiniteit heeft met kinderopvang, de regelgeving kent of bereid is zich hierin te verdiepen. 

Het Startblok is een school: 

 • die midden in de samenleving staat en nauw in contact staat met de omliggende scholen en betrokken instanties; 
 • met een zeer enthousiast, flexibel en mondig team, met veel kennis en specialismen en een enorme betrokkenheid en saamhorigheid; 
 • met een eigen VVE, die nauw samenwerkt met de directeur en het managementteam van de school; 
 • waarbij het beleid met elkaar wordt vormgeven en er vertrouwen is in elkaars expertise en kwaliteiten; kortom sprake is van een professionele leeromgeving; 
 • waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden door onder andere Kanjertraining; 
 • waarbij wereldverkenning thematisch aangeboden wordt vanaf peuters t/m groep 8. 

Reageren?

Wil je een beeld krijgen van OBS Het Startblok, Primo Schiedam of de scholen van ’toekomstige’ collega’s, kijk dan op onze site www.primoschiedam.nl. Uiteraard kun je voor meer informatie bellen met Peter Jonkers, 06 51852709. 

Reacties graag voor 26 maart richten aan de bestuurder van Primo, Peter Jonkers  p.jonkers@primoschiedam.nl of maak gebruik van onderstaande knop:

 

Solliciteer

Over Stichting Primo Schiedam

Stichting Primo is de overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Schiedam. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is waardoor kinderen zich op de breedste manier kunnen ontwikkelen. Behalve aan kennis en vaardigheden besteden we daarom op al onze scholen aandacht aan deze diversiteit. Dit doen wij binnen een veilige, uitdagende en hoogwaardige leeromgeving waar onze leerkrachten centraal staan.